Košarica
sapunoteka kreme za lice darovna kartica poklon kartica gift card
sapunoteka brada i brijanje poklon kartica darovna kartica gift card
sapunoteka kreme za ruke poklon kartica darovna kartica gift card
sapunoteka kreme za lice darovna kartica poklon kartica gift card
sapunoteka brada i brijanje poklon kartica darovna kartica gift card
sapunoteka kreme za ruke poklon kartica darovna kartica gift card

Sapunoteka darovna kartica

€20,00

[Sapunoteka darovna kartica]

Za sve one koji žele iznenaditi dragu osobu, a nisu baš sasvim sigurni što odabrati, darovna kartica je pravi izbor!

Darovne kartice su odličan izbor i za darivanje osoba koje nam nisu blizu, jer im poklon u ovom slučaju stiže na njihovu e-mail adresu.

Darovne kartice mogu se kupiti u iznosima od:

- 20,00 €

- 50,00 €

- 100,00 €

Te traju 5 godina od dana kupovine darovne kartice.

Nakon kupnje darovne kartice zaprimit ćete na e-mail link koji vas vodi na darovni karticu sa svim potrebnim podacima (kod kartice, iznos i rok valjanosti). Ovaj link možete proslijediti osobi koju želite darovati.

Ukoliko ste odabrali opciju plaćanja kreditnom karticom, poruka s linkom na darovnu karticu vam stiže odmah nakon izvršenog plaćanja. Ako ste odabrali opciju plaćanja općom uplatnicom, internet bankarstvo i slično, poruka vam stiže nakon evidentirane uplate.

---

Opći uvjeti poslovanja s darovnom karticom:

Članak 1. Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu OUP) sa Sapunoteka darovnom karticom (u daljnjem tekstu SDK) predstavljaju pravnu osnovu za poslovanje sa SDK. Opći uvjeti poslovanja obvezuju kako izdavatelja, tako i vlasnika SDK. Njezinom kupnjom ili korištenjem, svaki se vlasnik SDK obvezuje na poznavanje i pridržavanje primjenjivih važećih OUP.

Članak 2. Izdavatelj SDK  je Sapunoteka, Tromilja 9, 22221 Lozovac. SDK je raspoloživa u kunama (HRK) i može se kupiti online i koristiti isključivo na web trgovini www.sapunoteka.com.

Članak 3. SDK je kartica sa spremljenim vrijednostima, koja sadrži kod i koristi se za plaćanje robe i usluga u skladu s Općim uvjetima kupnje. Svaka SDK ima jedinstveni identifikacijski broj.

Članak 4. Minimalan iznos koji se može uplatiti na SDK je 500,00 kn (pedeset kuna), a najveći iznos je 1.000,00 kn (tisuću kuna). SDK se puni saldom pri kupnji putem online trgovine. SDK se može koristiti tako dugo, sve dok se ne isprazni (stanje je jednako 0 kn (slovima: nula kuna) u roku njezine valjanosti. SDK se ne može ponovno napuniti. Iznos koji je uplaćen se ne ukamaćuje. Vlasnik SDK može provjeriti stanje na SDK i datum valjanosti putem kontakt forme.

Članak 5. SDK vrijede 5 (pet) godina od datuma punjenja SDK. Saldo koji eventualno preostane na SDK nakon datuma isteka valjanosti više nije raspoloživ i propada; posljedica toga je da vlasnik SDK više nema prava na saldo. Kupac odnosno vlasnik SDK dužan je sam voditi evidenciju o isteku valjanosti SDK, budući da neće primiti nikakvu prethodnu obavijest o isteku valjanosti SDK. Reklamacije nakon isteka valjanosti SDK nisu moguće.

Članak 6. Vlasnik SDK može bez ograničenja prenijeti istu na treću osobu. Novi vlasnik prijenosom prava stječe sva prava koja je imao prethodni vlasnik. Izdavatelj SDK nije dužan provjeravati identitet pojedine osobe i ne odgovara za gubitak, uništenje ili moguće zlouporabe SDK.

Članak 7. Pri kupnji kupac – vlasnik SDK – dobiva dokaz o punjenju i zadržava jedan primjerak za svoju evidenciju kao dokaz za eventualnu provedbu reklamacija.

Članak 8. Kupnja putem SDK može se provesti samo u visini salda na SDK. Ako vrijednost salda na SDK nije dovoljna za provedbu cjelokupne kupnje, klijent doplaćuje razliku do vrijednosti kupljene robe. Ako je vrijednost kupnje manja od vrijednosti salda na SDK, preostala će se vrijednost zabilježiti na SDK i može se iskoristiti do isteka valjanosti SDK. SDK se ne mogu zamjenjivati za gotovinu; isto tako nije moguće dobiti isplatu preostale vrijednosti u gotovini.

Članak 9. Za rješavanje reklamacija pri plaćanju SDK-om nadležan je izdavatelj; zato se vlasnik SDK u slučaju pritužbe mora obratiti pisanim putem. Iznos uplaćenog salda na SDK iskazuje se u predočenom računu, iz kojega proizlazi visina salda koji je uplaćen na SDK.

Članak 10. Izdavatelj SDK ne odgovara za gubitak ili krađu SDK i svu eventualno nastalu štetu koja nastane uslijed neovlaštenog raspolaganja SDK ili neovlaštenog skidanja salda s SDK.

Članak 11. Ovi OUP stupaju na snagu na dan njihove objave na web stranici Sapunoteke. Izdavatelj pridržava pravo na izmjenu ovih OUP u svakom trenutku i bez prethodne najave. Izmjene OUP počinju vrijediti na dan njihove objave na web stranici Sapunoteka.

Članak 12. Neovlaštena i nezakonita upotreba SDK je kažnjiva. Izdavatelj može odbiti poslovanje s SDK, ako utvrdi da je krivotvorena iliako je njezin rok valjanosti istekao. Eventualni sporovi između vlasnika SDK i izdavatelja rješavaju se pred stvarno nadležnim sudom u Šibeniku.

hrvatski